top of page
wheat1.jpeg

ПШЕНИЦА

Дружеството отглежда зимна мека пшеница на около 35% от обработваемите площи. Условията за отглеждането на тази култура в региона са много добри. Дружеството е реколтирало площи засети със следните сортове: "Авеню", "Стромболи", "Форкали", "Лазули". Производеното зърно преимуществено отговаря на показателите на IIБ група.

pexels-todd-trapani-1382102.jpg

ЦАРЕВИЦА

Културата заема около 40% от обработваемите площи. Дружеството отглежда хибриди на Pioneer, Dekalb, Saaten Union, Mass Seeds. Почвените и климатични условия в региона са едни от най-добрите за отглеждане на царевица.

sunflower1.jpeg

СЛЪНЧОГЛЕД

Културата заема около 10% от обработваемите площи. Агроактив ЕООД отглежда предимно черен маслодаен слънчоглед. Почвените и климатични условия в региона са благоприятни за производство на семена от черен маслодаен слънчоглед с висок процент на маслено съдържание. Агроактив ЕООД отглежда слънчогледи хибриди на SAATEN UNION

rapeseed1.jpeg

РАПИЦА

Дружеството отглежда зимна маслодайна рапица. Културата е сравнително нова в земеделската практика на Агроактив ЕООД. Почвените условия в региона са много добри.

flaxseed1.jpeg

МАСЛОДАЕН ЛЕН

Маслодайния лен е включен в сеитбооборота на стопанството, като се продова и се пласира в посока здравословно хранене и козметични продукти.

bottom of page