top of page
Agroaktiv1-4.png
Agroaktiv1-4_edited.png

АГРОАКТИВ 

С ПРЕДАНОСТ КЪМ ЗЕМЯТА!

ОСНОВАНА ПРЕЗ 1994г.

Arial View of Green Field

Изкупуване/наемане
на земя

engine-oil-yimc36g8jyswnkoq.jpg

е-Магазин 

Кои сме ние?

Семейна фирма с традиции в земеделието!

Семейна фирма запазила семейните традиции във селското стопанство и отглеждането на земеделска продукция. Стартирала дейността си още през 1994

Агроактив ЕООД/Agroaktiv Ltd/ обработва собствена земеделска земя или земя под наем в землищата на селата Червен, Нисово, Сваленик, Кацелово, Каран Върбовка и Чилнов, които се намират в област Русе и
общините Две могили и Иваново.

Агроактив ЕООД отглежда зърнени, технически и фуражни култури на площ малко над 8000 дка. 

През 2022 година, Агроактив ЕООД разшири търговската си дейност, като откри отдел, занимаващ се с продажба на консумативи и части за агро машини и автомобила. 

pexels-alejandro-barrón-96715.jpg

Какво постигнахме?

abstract-sale-busioness-background-banner-design-multipurpose.jpg

Изкупуваме и наемаме земя!

wheat1.jpeg
Farm Equipment Parts Repair
abstract-sale-busioness-background-banner-design-multipurpose.jpg

е-Магазин за 
вашата техника

bottom of page