top of page
Agroaktiv1-4.png
corn1-1.jpg

КОМПАНИЯТА Е ОСНОВАНА ПРЕЗ 1994г.

Agroaktiv1-4.png

АГРОАКТИВ ЕООД

С ПРЕДАНОСТ КЪМ ЗЕМЯТА!

Кои сме ние?

Семейна фирма с основни традиции в земеделието!

Семейна фирма запазила семейните традиции във селското стопанство и отглеждането на земеделска продукция. Стартирала дейността си още през 199

Агроактив ЕООД/Agroaktiv Ltd/ обработва земеделски земи в землищата на селата Червен, Нисово, Сваленик,Кацелово,Каран Върбовка и Чилнов, които се намират в област Русе и
общините Две могили и Иваново.

Агроактив ЕООД отглежда зърнени, технически и фуражни култури на площ малко над 8000 дка.

pexels-alejandro-barrón-96715.jpg

Какво постигнахме?

abstract-sale-busioness-background-banner-design-multipurpose.jpg

Изкупуваме и наемаме земя!

wheat1.jpeg
bottom of page